06 ΔΕΚ 2015

ΑΠΡΕΠΕΙΕΣ

Στο πλαίσιο της παροχής ενημέρωσης με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο τρόπο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε πολλές από τις θεματικές ενότητες της παρούσας ιστοσελίδας συνοδεύονται από σχηματικές παραστάσεις, τις οποίες έχουμε επιμεληθεί ο συνεργάτης μου Κώστας Τσετσώνης κι εγώ. Οι εν λόγω παραστάσεις αφορούν κυρίως σε διαφόρων ειδών δυσμορφίες και χειρουργικές τεχνικές. Αντιλαμβάνομαι πως οι ενδιαφερόμενοι θα κατατοπίζονταν ενδεχομένως το ίδιο, εάν, αντί σχημάτων, χρησιμοποιούσα αντίστοιχες φωτογραφίες από ασθενείς ή χειρουργικές επεμβάσεις, με μία απλή και δίχως κόπο διαδικασία. Παρά ταύτα, θεωρώ πως η αδρή, γραφική αποτύπωση περίπλοκων φωτογραφιών και εικόνων, έτσι ώστε να αναδεικνύονται τα πιο ουσιώδη χαρακτηριστικά τους στις λίγες γραμμές και τα ελάχιστα χρώματα κάποιων σκίτσων, προσφέρει σαφώς περισσότερα – έστω κι αν η όλη διεργασία απαιτεί για εμάς περισσότερο χρόνο και κόπο. Εξ ου, λοιπόν, και τα σχήματα.

Περνώντας στο διά ταύτα, θα ήθελα να γνωστοποιήσω στους επισκέπτες της παρούσας ηλεκτρονικής καταχώρισης ότι, όπως μου επισήμαναν πρόσφατα ορισμένοι από εσάς, ένα συγκεκριμένο σχέδιο του www.babyface.gr που αναπαριστά μία ατελή σχιστία χείλους (βλ. ενότητα ΣΧΙΣΤΙΕΣ, ΣΧΙΣΤΙΕΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΑΣ), είναι πανομοιότυπο με εκείνο άλλης ιστοσελίδας. Ελέγχοντας προσωπικά την πληροφορία, διαπίστωσα πως ήταν σωστή, καθώς πρόκειται για δικό μου σχέδιο το οποίο έχει αναρτηθεί σε site τρίτων (Εικόνα 1). Προς μεγάλη μου έκπληξη, όμως, στην ίδια σελίδα του εν λόγω site εντόπισα δύο ακόμη δικά μου σκίτσα, το ένα μάλιστα εις διπλούν (Εικόνα 2). Ως εκ τούτου, σπεύδω να διευκρινίσω πως, κατ’ αρχήν, όλα τα παραπάνω σχέδια αναρτήθηκαν εν αγνοία μου και δίχως την έγκρισή μου. Πέραν, ωστόσο, αυτού, τα σχέδια όχι μόνον έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε σχέση με τα πρωτότυπα, αλλά εμφανίζονται και ως ανυπόγραφα, κατόπιν αυθαίρετων παρεμβάσεων των υπευθύνων του site (Εικόνες 3–5.2).

Δικά σας τα σχόλια.


aprepeies1

aprepeies2

Εικ. 1, 2. Η σελίδα του site όπου εμφανίζονται τα τρία σχέδιά μου. Για ευνόητους λόγους, οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες που περιέχονται στη συγκεκριμένη σελίδα έχουν καλυφθεί με πλαίσια ροζ και μαύρων φόντων, αντίστοιχα. Εικ. 3, 4, 5. Τα πρωτότυπα σχέδια. Αυτό της Εικόνας 3 έχει αναρτηθεί στο www.babyface.gr, ενώ εκείνα των Εικόνων 4, 5 προέρχονται από προσωπικές ομιλίες μου επί εποχής Στρατουδάκη, όταν συμμετείχα ως μέλος του Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου στις επιστημονικές δραστηριότητες της ομάδας. Εικ. 3.1, 4.1, 5.1. Μεγέθυνση των πρωτότυπων σχεδίων και αλλαγή των αναλογιών τους (αύξηση της σχέσης πλάτους / ύψος), προκειμένου να αναδειχθεί η απόλυτη ομοιότητά τους με εκείνα των Εικόνων 3.2, 4.2, 5.2, τα οποία αποτελούν μεγεθύνσεις των αλλοιωμένων σχεδίων στις Εικόνες 1, 2.