ΓΕΝΙΚΑ

Η ανάρτηση υπό τον τίτλο ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ περιλαμβάνει πληροφορίες γύρω από τα κυριότερα και συνηθέστερα χειρουργεία με τα οποία επιτυγχάνεται βελτίωση της αισθητικής. Οι πληροφορίες ομαδοποιούνται με βάση 6 ενότητες για κάθε είδος επέμβασης, ήτοι:

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ(1)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


(1) Στις ενότητες υπό τον τίτλο ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ παρέχεται ενημέρωση γύρω από ενδεχόμενα προβλήματα που σημειώνονται μετεγχειρητικά και τα οποία είναι χαρακτηριστικά για την κάθε επέμβαση (δεν πρόκειται, δηλαδή, για επιπλοκές που αφορούν γενικώς στις χειρουργικές επεμβάσεις).