ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΓΑ Σ. ΚΑΞΙΡΑ

Αποτελεί ευχαρίστηση για την ιατρό ′Ολγα Σ. Καξίρα να παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση γύρω από τις δυνατότητες και εφαρμογές της πλαστικής και κρανιοπροσωπικής χειρουργικής. Για τον λόγο αυτό, η ιατρός τίθεται στη διάθεση ασθενών ή ενδιαφερομένων, προτρέποντάς τους να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@babyface.gr

Για επικοινωνία ή συνεννόηση για συνάντηση με την ιατρό, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 6944714254, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 18:00–20:00.