ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

dotΙατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) – Μέλος

dotΕλληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ) – Μέλος

dotΕπιτροπή Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων και Συγγενών Ανωμαλιών της ΕΕΠΕΑΧ – Επικεφαλής Επιτροπής (2015–2017, 2017–2019), Μέλος Επιτροπής (2019–2022), Επικεφαλής (2022–2024)

dotGeneral Medical Council (GMC)⁽¹ – Member

dotAmerican Cleft Palate Association (ACPA) – Member


⁽¹⁾ To GMC αποτελεί τον αντίστοιχο φορέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) στη Μεγάλη Βρετανία.