ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές φωτογραφίες της ασθενούς που υποβλήθηκε σε μετωποπροσωπική προώθηση την 30.10.2014.


Πριν την επέμβαση.

 

Ενδέκατη ημέρα μετεγχειρητικά, κατά την οποία έχει ξεκινήσει η προώθηση του συμπλέγματος άνω γνάθου–μετώπου, με τη βοήθεια εξωτερικού μηχανισμού διατατικού εφελκυσμού. Η προώθηση διήρκεσε 4 εβδομάδες περίπου.

 

Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα στους 4 μήνες μετά την επέμβαση, αμέσως αφού απομακρύνθηκε ο μηχανισμός.

 

Αποτέλεσμα στους 12 μήνες μετά την επέμβαση. Με την αύξηση της ηλικίας της ασθενούς, η κάτω γνάθος αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω.