ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #1

Αριστερά: Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κροτάφου. Το στικτό περίγραμμα σχετίζεται με τα όρια του όγκου, ενώ το συνεχές με τα όρια της χειρουργικής εκτομής. Κέντρο: Άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, κατόπιν εκτομής του όγκου και αποκατάστασης του ελλείμματος με έναν κρημνό από το μέτωπο (λευκό βέλος) και έναν από την παρειά (μαύρο βέλος). Δεξιά: Απώτερο αποτέλεσμα.