ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #4

Αριστερά: Υπολειμματικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ακρορρινίου λόγω ατελούς αφαίρεσης (βέλη). Κέντρο: Άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, κατόπιν εκτομής του όγκου και κάλυψης του ελλείμματος με κρημνό από τη ράχη της μύτης. Δεξιά: Απώτερο αποτέλεσμα.