ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ #6

Αριστερά: Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα άνω χείλους. Δεξιά: Άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, κατόπιν εκτομής του όγκου και κάλυψης του ελλείμματος με προώθηση κρημνού από το άνω χείλος.

Απώτερο αποτέλεσμα, άνοιγμα στόματος.