Πρόγραμμα Ήλιος

31 ΟΚΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ

Τιμώντας τη μνήμη του Αλέξανδρου Στρατουδάκη και επιδιώκοντας να συνεχίσουν την πρακτική που εκείνος ακολούθησε σε θέματα κοινωνικής προσφοράς, η πλαστική & κρανιοπροσωπική χειρουργός ′Ολγα Σ. Καξίρα και οι συνεργάτες της βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να κοινοποιήσουν την έναρξη του προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Το εν λόγω πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και έμπρακτο δείγμα αλληλεγγύης προς μία μερίδα σκληρά δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας, καθώς απευθύνεται σε γονείς και οικογένειες με παιδιά τα οποία πάσχουν από κάποιου είδους συγγενή κρανιοπροσωπική ανωμαλία. Συγκεκριμένα:

Στόχος του προγράμματος ΗΛΙΟΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου θεραπείας σε παιδιά και εφήβους με συγγενείς κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, αλλά με όσο το δυνατόν χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση των γονέων ή των οικείων τους.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1) Ασθενείς που πάσχουν από κάποιου είδους συγγενή κρανιοπροσωπική ανωμαλία.
2) Ασθενείς έως δεκαοκτώ (18) ετών.

Ο αριθμός των ασθενών που προβλέπεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανέρχεται στους είκοσι (20).


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή του προγράμματος θα είναι δίμηνη, με έναρξη τον Φεβρουάριο του 2015.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν από την 01 Δεκεμβρίου 2014 στο τηλέφωνο 6944714254, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00–14:00 & 18:00–20:00. Επίσης, να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@baby-face.gr