ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ⁽¹⁾

Ως εκπαιδεύτρια:

dot11° Σεμινάριο Προχωρημένης Μικροχειρουργικής της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ)
Πικέρμι Αττικής, 02–04 ΝΟΕ 2022

dot18° Σεμινάριο Βασικών Γνώσεων Μικροχειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ
Πικέρμι Αττικής, 10–12 ΝΟΕ 2021

dot10° Σεμινάριο Προχωρημένης Μικροχειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ
Πικέρμι Αττικής, 13–15 ΝΟΕ 2019

dot17° Σεμινάριο Βασικών Γνώσεων Μικροχειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ
Πικέρμι Αττικής, 03–05 ΙΟΥΝ 2019

dot16° Σεμινάριο Βασικών Γνώσεων Μικροχειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ
Πικέρμι Αττικής, 18–20 ΑΠΡ 2018

dot15° Σεμινάριο Βασικών Γνώσεων Μικροχειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ
Πικέρμι Αττικής, 05–07 ΟΚΤ 2016

dot8° Σεμινάριο Προχωρημένης Μικροχειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ
Πικέρμι Αττικής, 20–22 ΑΠΡ 2016

dot14° Σεμινάριο Βασικών Γνώσεων Μικροχειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ
Πικέρμι Αττικής, 30 ΣΕΠ–02 ΟΚΤ 2015

dot7° Σεμινάριο Προχωρημένης Μικροχειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ
Πικέρμι Αττικής, 15–17 ΟΚΤ 2014

dot13° Σεμινάριο Βασικών Γνώσεων Μικροχειρουργικής της ΕΕΠΕΑΧ
Πικέρμι Αττικής, 17–19 ΣΕΠ 2014

Ως εκπαιδευόμενη:

dotAOCMF⁽²⁾ Course – Advances in Orbital and Periorbital Reconstruction (with Anatomical Specimens)
Vienna, Austria, 20–22 MAY 2015

dotPractical Course in Auricular Reconstruction
Paris, France, 25 SEP 2014

dotCranio–Maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshop
Coventry, UK, 18–20 SEP 2013

dotMasterclass in Cartilage Frame Fabrication for Ear Reconstruction
Tüttlingen, Germany, 16–18 JAN 2009

dot5th International Practical Course in Microsurgery
Timisoara, Romania, 17–20 OCT 2000

dotOpen Rhinoplasty BAAPS⁽³⁾ Operative Course
Manchester, UK, 08 APR 2000

dotAO⁽⁴⁾ Hand Mini Fragment Course
Derby, UK, 19–21 OCT 1999

dotEmergency Management of Severe Burns Course (EMSB)
East Grinstead, UK, 20 APR 1999

dotNorthwick Park Microsurgical Workshop
Middlesex, UK, 22–26 MAR 1999

dotAdvanced Trauma Life Support Course (ATLS)
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, 19–20 ΣΕΠ 1997

dotCanniesburn Practical Flap Course
Glasgow, UK, 14–18 APR 1997

dot12° Σεμινάριο Μικροχειρουργικής της Ορθοπεδικής Κλινικής και του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, 29 ΜΑΙ–02 ΙΟΥΝ 1996


⁽¹⁾ Πρόκειται για σεμινάρια όπου η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με πρακτική άσκηση, είτε σε πτωματικά δείγματα, πειραματόζωα, ομοιώματα κ.λπ. είτε σε τεχνητές καταστάσεις ιατρικών επειγόντων.

⁽²⁾ Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen Craniomaxillofacial

⁽³⁾ British Association of Aesthetic Plastic Surgeons

⁴⁾ Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen