ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΡΑΝΙΟΣΥΝΟΣΤΕΩΣΗΣ – ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Εικ. 1. Προεγχειρητική φωτογραφία τριγωνοκεφαλίας, όπως φαίνεται η  κεφαλή από εμπρός και επάνω. Σημειώνεται η έντονη γωνίωση του μετώπου (βέλος), ως συνέπεια της συνοστεωμένης μετωπιαίας ραφής (βλ. και ΚΡΑΝΙΟΣΥΝΟΣΤΕΩΣΕΙΣ, ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΕΣ, Σχήμα 7). Η διόρθωση του προβλήματος απαιτεί αναδιαμόρφωση α) των οστών του πρόσθιου κρανιακού θόλου, β) του οστικού τεμαχίου που εκτείνεται από τη μία κροταφική χώρα στην άλλη, περιλαμβάνοντας τα οστά του άνω χείλους των οφθαλμικών κόγχων και του κατώτερου τμήματος του μετώπου (στη διεθνή ορολογία, το εν λόγω τεμάχιο καλείται bandeau). Οι συγκεκριμένες χειρουργικές παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου αντιμετώπισης των κρανιοσυνοστεώσεων –γνωστού ως cranial vault remodeling–, με τον οποίον πραγματοποιείται ολική αναδόμηση όσων οστών συμμετέχουν στη δυσμορφία του κρανιακού θόλου (βλ. και ΚΡΑΝΙΟΣΥΝΟΣΤΕΩΣΕΙΣ, ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ).

 

Εικ. 2–7. Πρόπλασμα από συνθετικό υλικό, το οποίο κατασκευάσθηκε με βάση την τρισδιάστατη αξονική τομογραφία του περιστατικού της Εικόνας 1 και έχει τις ίδιες διαστάσεις με εκείνες των οστών του προσώπου και του κρανίου του ασθενούς. Το πρόπλασμα χρησιμεύει ώστε να σχηματίσει ο χειρουργός μία απτή και απόλυτα ολοκληρωμένη άποψη ως προς τις ανατομικές ιδιαιτερότητες της τριγωνοκεφαλίας, προγραμματίζοντας έτσι με ακρίβεια τις οστεοτομίες στις οποίες πρόκειται να προβεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Επάνω: το πρόπλασμα σε όψεις ανφάς, προφίλ ¾ και προφίλ (η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στο bandeau, ενώ τα βέλη δείχνουν τη συνοστεωμένη ραφή). Κάτω: το πρόπλασμα δίχως τον κρανιακό θόλο (αριστερά), το εσωτερικό του προπλάσματος και η βάση του κρανίου (κέντρο, όψη από επάνω), ο κρανιακός θόλος (δεξιά, όψη από επάνω).

 

Εικ. 8. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά την αποκατάσταση της ανωμαλίας. Ομαλοποίηση του περιγράμματος του μετώπου.


Τα Παράθυρα I–VII αφορούν σε φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης διόρθωσης τριγωνοκεφαλίας του περιστατικού των Εικόνων 1–8. Υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος δεν ενοχλείται από τέτοιου είδους φωτογραφίες, μπορεί ανοίγοντας τα εν λόγω Παράθυρα να ενημερωθεί περαιτέρω για τις λεπτομέρειες της επέμβασης.

 

 

 

 

 

 

 


(1) Η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων κενών την ώρα του χειρουργείου οφείλεται στο γεγονός ότι, μετά την απόσπαση του τμήματος του κρανίου που χρήζει αναδιαμόρφωσης, ο εγκέφαλος εκπτύσσεται στις πραγματικές του διαστάσεις, καθώς μέχρι τότε περιοριζόταν λόγω του ανώμαλου σχήματος του κρανίου που αφαιρέθηκε. Ως εκ τούτου, τα οστικά τεμάχια που προκύπτουν έπειτα από τις οστεοτομίες, δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν πλήρως και δίχως πίεση τον εγκέφαλο.