05 ΜΑΙ 2015

Ομιλία στην αίθουσα διαλέξεων ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ του μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, με θέμα ‘‘Σχιστίες Χείλους και Υπερώας – Κρανιοσυνοστεώσεις: Οι Συχνότερες Συγγενείς Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες. Κλινική Εικόνα, Γενετική Βάση, Αντιμετώπιση’’, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιστημονικών Εκδηλώσεων των νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ. Με προσκεκλημένη ομιλήτρια και την κ. Δέσποινα Αποστολοπούλου, βιολόγο του τμήματος μοριακής βιολογίας στο εργαστήριο ΆλφαLAB του ΛΗΤΩ, επιχειρήσαμε μία διεξοδική προσέγγιση των παραπάνω δυσπλασιών, αφενός σε ό,τι έχει να κάνει με τη μορφολογία τους και τις σύγχρονες μεθόδους χειρουργικής τους αποκατάστασης, αφετέρου σε ό,τι αφορά το γενετικό τους υπόστρωμα και τη συνεχιζόμενη διερεύνηση των γονιδιακών αποκλίσεων που ενοχοποιούνται για την εμφάνισή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπογραμμίσθηκε ο ρόλος του προγεννητικού ελέγχου, βάσει γενικών ή ειδικότερων κατευθύνσεων, καθώς και η σημασία της ενημέρωσης σχετικά με τις εξελιγμένες επανορθωτικές δυνατότητες που διαθέτουμε σήμερα.