05–07 ΟΚΤ 2016

Συμμετοχή μου, ως εκπαιδεύτρια, στο 15ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικών Γνώσεων Μικροχειρουργικής. Η εισαγωγή νεότερων συναδέλφων στα μυστικά και τη γοητεία της μικροχειρουργικής αποτελεί μία ιδιαίτερη, πάντα, διαδικασία. Η μεθοδική προσαρμογή τους στις υψηλές απαιτήσεις συρραφής αγγείων και νεύρων υπό μεγέθυνση, ανοίγει νέες προοπτικές στη χειρουργική πρακτική τους, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ειδικών επανορθωτικών ζητημάτων (βλ. και προηγούμενες, αντίστοιχες αναρτήσεις, στην ενότητα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ).