08 ΜΑΡ 2016

Ομιλία στην έδρα της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ) στην Αθήνα, με θέμα ‘‘Σχιστίες Χείλους & Υπερώας’’. Δεδομένου ότι εντασσόταν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εταιρείας για την τριετία 2016–2018 (βλ. και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 16 ΙΑΝ 2016), στόχος της εν λόγω παρουσίασης ήταν η ενημέρωση ειδικευόμενων συναδέλφων γύρω από την προσέγγιση και διαχείριση των ανωτέρω συγγενών ανωμαλιών. Ως εκ τούτου, είχα την ευκαιρία να αναφερθώ διεξοδικά σε όλο το φάσμα των συγκεκριμένων παθήσεων, εστιάζοντας αφενός στην εμβρυολογία και την κλινική τους εικόνα, αφετέρου στο χρονοδιάγραμμα και τους τρόπους αντιμετώπισής τους (βλ. και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΧΙΣΤΙΕΣ).