08 ΦΕΒ 2020

Ομιλήτρια στην 7η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας του Τμήματος Παιδιατρικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ. Η ομιλία μου αφορούσε στην κλινική προσέγγιση και αντιμετώπιση των κρανιοσυνοστεώσεων, όπου είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και στις θεραπευτικές τάσεις που επικρατούν διεθνώς. Σε ό,τι είχε να κάνει με το υπόλοιπο πρόγραμμα, οι παρουσιάσεις εστίασαν στις εξελιγμένες δυνατότητες απεικόνισης και διάγνωσης ενός ευρέος φάσματος διαταραχών στα παιδιά, κυρίως όγκων και νευρολογικών ελλειμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαφορική διάγνωση κρανιοεγκεφαλικών και σκελετικών κακώσεων λόγω ατυχήματος ή κακοποίησης.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κ. Γεωργία Παπαϊωάννου, διευθύντρια παιδιατρικής ακτινολογίας στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, η οποία είχε την ευγένεια να με προσκαλέσει να συμμετάσχω ενεργά στην εκδήλωση.