09 ΝΟΕ 2021

Εκπαιδευτικό μάθημα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, με θέμα τις συγγενείς κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ). Ομιλία μου γύρω από τις κρανιοσυνοστεώσεις, με συνομιλητή τον συνάδελφο κ. Περικλή Φόρογλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, με τον νεοσύστατο όρο ‘‘Συγγενείς Κρανιοπροσωπικές Διαφορές’’.

Παρά την προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν αρτιότερα αυτά τα περίπλοκα και διαρκώς εξελισσόμενα πεδία της ειδικότητάς μας, οι συνάδελφοι που μας παρακολούθησαν ήταν, προς απογοήτευσή μας, ελάχιστοι. Από ό,τι φαίνεται, τούτο σχετίζεται με το διαρκώς μειούμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων του χώρου μας όσον αφορά στις συγγενείς κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, αλλά και στις συγγενείς ανωμαλίες εν γένει. Το συγκεκριμένο πρόβλημα το έχω ήδη επισημάνει, και μάλιστα προ πολλού (βλ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 21 ΟΚΤ 2017)· ωστόσο, η κατάσταση παραμένει η ίδια. Οφείλω, επομένως, να επανέλθω. Και να προειδοποιήσω ξανά για τον κίνδυνο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να χαθούν οριστικά κάποιοι θεμελιώδεις τομείς από το γνωστικό μας πεδίο, γεγονός που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε συρρίκνωση και υποβάθμιση της πλαστικής χειρουργικής στην πατρίδα μας. Θα είναι πραγματικά θλιβερό…