12 ΙΟΥΛ 2017

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΜΗΤΕΡΑ”

Στις 14 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ χειρουργική επέμβαση μεταφοράς ελεύθερου κρημνού. Η επέμβαση αφορούσε σε γυναίκα 59 ετών, η οποία παρουσίαζε δυσχέρεια στη σίτιση και την ομιλία, συνεπεία σοβαρού περιορισμού στη διάνοιξη της στοματικής της κοιλότητας. Η ως άνω διαταραχή οφειλόταν σε ενδοστοματική ρίκνωση των μαλακών μορίων της δεξιάς παρειάς και σε εκτεταμένη αγκύλωση της σύστοιχης κροταφογναθικής διάρθρωσης, ανωμαλίες που αποδίδονταν στα πολυάριθμα επανορθωτικά χειρουργεία που είχαν προηγηθεί –περισσότερα των 60 (!)–, λόγω των βαρύτατων κρανιοπροσωπικών κακώσεων που υπέστη η ασθενής σε τροχαίο ατύχημα το 1986.

Η μεταφορά του κρημνού αποσκοπούσε στην αποκατάσταση του ελλείμματος μαλακών μορίων που θα προέκυπτε, μετά την απελευθέρωση των ρικνωτικών ιστών της παρειάς και την κινητοποίηση της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Ο κρημνός παρασκευάσθηκε από το δεξιό αντιβράχιο και στηρίχθηκε αγγειακά στην κερκιδική αρτηρία και την κεφαλική φλέβα, με τις αναστομώσεις αυτών να λαμβάνουν χώρα στην προσωπική αρτηρία και την έσω σφαγίτιδα φλέβα στον τράχηλο (Σχήμα 1).


Σχ. 1. Μετά την τοποθέτηση του κρημνού (Κ) στην εσωτερική επιφάνεια της δεξιάς παρειάς, τα αγγεία αυτού –δηλ. η κερκιδική αρτηρία (ΚΑ) και η κεφαλική φλέβα (ΚΦ)– προωθήθηκαν, μέσω υποδόριου τούνελ (διακεκομμένες γραμμές), στη δεξιά πλευρά του τραχήλου, όπου η μεν ΚΑ αναστομώθηκε τελικο-τελικά με την προσωπική αρτηρία (ΠΑ), η δε ΚΦ τελικο-πλάγια με την έσω σφαγίτιδα φλέβα (ΕσΣ). Τα σημεία των αναστομώσεων αντιστοιχούν στα μαύρα τετράγωνα κατά μήκος της ΠΑ και της ΕσΣ, αντίστοιχα. ΚΚ: κοινή καρωτίδα αρτηρία, ΕσΚ: έσω καρωτίδα αρτηρία, ΕξΚ: έξω καρωτίδα αρτηρία.


Πέραν του μόνιμου συνεργάτη μου Κωνσταντίνου Τσετσώνη, στην επέμβαση συμμετείχαν και οι εξαίρετοι συνάδελφοι πλαστικοί χειρουργοί, κύριοι Χρήστος Ασημομύτης και Κωνσταντίνος Μπενετάτος, όπως επίσης και ο ειδικευόμενος πλαστικός χειρουργός, κύριος Σταύρος Σαμαράς. Η παρουσία των παραπάνω υπήρξε σημαντική· όχι μόνο λόγω της πολύτιμης βοήθειας που προσέφεραν, αλλά και λόγω της συμβολής τους ώστε να επισπευσθεί η επέμβαση, καθ’ όσον αυτή εξελίχθηκε με τη συνδρομή δύο ανεξάρτητων χειρουργικών ομάδων: η πρώτη επιφορτίσθηκε με την παρασκευή του κρημνού και, ακολούθως, με την αποκατάσταση του αντιβραχίου, ενώ η δεύτερη ανέλαβε την τοποθέτηση του κρημνού και την εκτέλεση των αναστομώσεων, μετά την προετοιμασία της στοματικής κοιλότητας και των κατάλληλων αγγείων στον τράχηλο. Τους ευχαριστώ όλους θερμά.


Η επιστημονική ομάδα που συμμετείχε στην επέμβαση. Από αριστερά: Αγγελική Καρδάμη, αναισθησιολόγος· Κωνσταντίνος Μπενετάτος, πλαστικός χειρουργός· Χρήστος Ρέμπας, νοσηλευτής· Κωνσταντίνος Τσετσώνης, πλαστικός χειρουργός· Όλγα Σ. Καξίρα, πλαστική & κρανιοπροσωπική χειρουργός· Χρήστος Ασημομύτης, πλαστικός χειρουργός· Κωνσταντίνος Κολοβός, νοσηλευτής. Από τη φωτογραφία απουσιάζει ο ειδικευόμενος πλαστικός χειρουργός, Σταύρος Σαμαράς.

 

Με τον Κ. Μπενετάτο και τον Χ. Ασημομύτη.

 

Με τον Κ. Μπενετάτο, κατά την εκτέλεση των αναστομώσεων υπό το χειρουργικό μικροσκόπιο.