14 ΟΚΤ 2018

Ως επικεφαλής της Επιτροπής Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων και Συγγενών Ανωμαλιών της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), είχα τη χαρά να φιλοξενήσω στον χώρο της Βιβλιοθήκης του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ τους εκπροσώπους των υπολοίπων Επιτροπών, προκειμένου να καταρτίσουμε το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών μαθημάτων της Εταιρείας για την προσεχή τριετία.


Από τη συνάντηση της 14.10.2018, με τους εκπροσώπους των Επιτροπών της ΕΕΠΕΑΧ. Από αριστερά: Σπυρίδων Βούρτσης, Περικλής Φόρογλου, Όλγα Καξίρα, Δημήτριος Κρικώνης, Χρήστος Ασημομύτης, Αικατερίνη Σακελλαρίου.