15–17 ΟΚΤ 2014

7ο Σεμινάριο Προχωρημένης Μικροχειρουργικής, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), σε συνεργασία με το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN στο Πικέρμι Αττικής. Μετείχα ως εκπαιδεύτρια ασκούμενων στη μικροχειρουργική. Κατά την έναρξη των εργασιών της δεύτερης μέρας, παρουσίασα σε βίντεο την τεχνική παρασκευής ελεύθερου βουβωνικού κρημνού σε κουνέλι. Ακολούθησε επανάληψη της διαδικασίας in vivo, όπου, με τη χρήση μικροσκοπίου, οι εκπαιδευόμενοι προχώρησαν σε διατομή και εν συνεχεία αναστόμωση της αρτηρίας και της φλέβας του κρημνού (εξωτερική διάμετρος αρτηρίας: 0,5–1,8 mm). Επίσης, το πρόγραμμα περιελάμβανε τελικο-τελική αναστόμωση αρτηριών διαφορετικής διαμέτρου, παρεμβολή φλεβικού μοσχεύματος σε αρτηρία με δύο τελικο-τελικές αναστομώσεις, παρακαμπτήριο φλεβικό μόσχευμα σε αρτηρία με δύο τελικο-πλάγιες αναστομώσεις, και τέλος ανασυγκόλληση του αυτιού του πειραματόζωου, κατόπιν ακρωτηριασμού του μέλους και αναστόμωσης των αγγείων του (εξωτερική διάμετρος αρτηρίας: 0,7–1 mm).


Αριστερά: Παρεμβολή φλεβικού μοσχεύματος σε αρτηρία, με εκτέλεση δύο τελικο-τελικών αναστομώσεων (λευκά βέλη). Φωτογραφία σε μεγέθυνση. Δεξιά: Φωτογραφία σε μεγέθυνση, όπου απεικονίζεται παρακαμπτήριο φλεβικό μόσχευμα (μαύρα βέλη) σε αρτηρία. Ο φακός εστιάζει στη δεξιά τελικο-πλάγια αναστόμωση (λευκό βέλος).