16 ΙΑΝ 2016

Ως επικεφαλής της Επιτροπής Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων και Συγγενών Ανωμαλιών της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), είχα τη χαρά να συναντηθώ σήμερα με τους επικεφαλής των υπολοίπων Τμημάτων της Εταιρείας, δηλαδή με τους αντιπρόσωπους των Επιτροπών 1) Ογκολογικής Πλαστικής Χειρουργικής, 2) Μικροχειρουργικής, 3) Αισθητικής Χειρουργικής, 4) Εγκαυμάτων. Σκοπός μας ήταν να συζητήσουμε και να συντάξουμε από κοινού το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών μαθημάτων που πρόκειται να διοργανωθούν κατά την τριετία 2016–2018, υπό την αιγίδα της ΕΕΠΕΑΧ. Ως εκ τούτου, τα θέματα που προτάθηκαν από την Επιτροπή που εκπροσωπώ, έχουν ως κάτωθι:(1)

Μάθημα 1ο Σχιστίες Χείλους & Υπερώας
Μάθημα 2ο Συγγενείς Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες
Μάθημα 3ο Νεοπλάσματα στον Παιδιατρικό Ασθενή
Μάθημα 4ο Ειδικές Συγγενείς Ανωμαλίες
Μάθημα 5ο Ι. Το Τραύμα στον Παιδιατρικό Ασθενή
ΙΙ. Υποσπαδίας & Άλλες Συγγενείς Ανωμαλίες Γεννητικών Οργάνων

⁽¹⁾ Η έγκριση ή τυχόν τροποποίηση του προγράμματος θα λάβει χώρα κατόπιν συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΠΕΑΧ το επόμενο διάστημα.