18–20 ΑΠΡ 2018

Χαρά μου που συμμετείχα σε ακόμη ένα σεμινάριο μικροχειρουργικής, ως εκπαιδεύτρια νεότερων συναδέλφων.


Επιτυχής αναστόμωση (βέλη) της μηριαίας αρτηρίας σε ποντίκι (εικόνα σε μεγέθυνση). Η διαδικασία περιλαμβάνει διατομή της αρτηρίας και, ακολούθως, αποκατάσταση της συνέχειας του αγγείου με πολύ λεπτά ράμματα υπό το χειρουργικό μικροσκόπιο.