19 ΙΟΥΝ 2019

Ομιλία με τίτλο ‘‘Σχιστίες Χείλους & Υπερώας – Χρονοδιαγράμματα Αντιμετώπισης – Χειρουργικές Τεχνικές’’. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της προγράμματος.