20 ΜΑΙ 2016

Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, είχα τη χαρά να διοργανώσω στην αίθουσα διαλέξεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΟΥΡΟΣ του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ ημερίδα με θέμα ‘‘Βασικοκυτταρικά & Ακανθοκυτταρικά Καρκινώματα Δέρματος Προσώπου: Εκτομή & Αποκατάσταση με Τοπικούς Κρημνούς’’. Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδειχθούν οι δυνατότητες της πλαστικής χειρουργικής, σε ό,τι αφορά την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση ελλειμμάτων με χρήση τοπικών κρημνών, μετά την αφαίρεση βασικοκυτταρικών και ακανθοκυτταρικών καρκίνων του δέρματος του προσώπου. Κατά κύριο λόγο, η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθυνόταν σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, καθώς και στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ και ΥΓΕΙΑ. Ως εκ τούτου, θεώρησα απαραίτητο να προσκαλέσω και συναδέλφους που θα εισήγαγαν με τις ομιλίες τους το ακροατήριο στις ιδιαιτερότητες του ευρύτερου τρόπου διαχείρισης των προαναφερθέντων παθήσεων. Κατά την εναρκτήρια, λοιπόν, παρουσίαση, ο κ. Χρήστος Μαυρομμάτης, γενικός χειρουργός και στενός συνεργάτης μου, ανέπτυξε τους συνήθεις προβληματισμούς που προκύπτουν γύρω από τους περιορισμούς σχετικά με τις δυνατότητες για απευθείας, τελικο-τελική συρραφή ελλειμμάτων κατόπιν ογκολογικής εκτομής, ως συνέπεια των διαστάσεων των όγκων ή της θέσης αυτών. Ακολούθησε η κ. Παναγιώτα Μαυριγιαννάκη, παθολογοανατόμος στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, αναφερόμενη κυρίως α) στην έκταση των υγιών ιστών που πρέπει να περιλαμβάνει μία ογκολογική εκτομή, β) στα ποσοστά επανεμφάνισης όγκων μετά από ατελή τους εξαίρεση, γ) στις αιτίες για τις οποίες σε ορισμένες περιοχές του προσώπου σημειώνονται συχνότερα υποτροπές από ό,τι σε άλλες. Τέλος, ο κ. Ηλίας Αθανασιάδης, παθολόγος–ογκολόγος και διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, επέστησε την προσοχή μας στους κινδύνους που συνεπάγεται η ανεπαρκής αντιμετώπιση των καρκίνων στο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα ατελούς εκτομής ή χορήγησης ακτινοβολίας αντί επιθετικής χειρουργικής τακτικής, δεδομένου ότι κάποιοι από αυτούς καταλήγουν ανεγχείρητοι και τελικά μοιραίοι για τη ζωή. Κατά το δεύτερο μέρος της ημερίδας, τον λόγο έλαβε ο συνεργάτης μου πλαστικός χειρουργός, κ. Κωνσταντίνος Τσετσώνης, παραθέτοντας συνοπτικά τις βασικές αρχές εφαρμογής των κρημνών, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση εκ μέρους μου σειράς περιστατικών, η αποκατάσταση των ογκολογικών ελλειμμάτων των οποίων είχε λάβει χώρα με τοπικούς κρημνούς (βλ. και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ).

Κλείνοντας, οφείλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους παραπάνω συναδέλφους που είχαν την ευγένεια να συμμετάσχουν στη διοργάνωση, όπως επίσης και την κ. Ελευθερία Κρικέλη, παθολόγο και διευθύντρια της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ, η οποία μου έκανε την τιμή να προεδρεύσει στην ημερίδα.


Η αφίσα της ημερίδας.

 

Με την κ. Κρικέλη, πρόεδρο της ημερίδας.