20–22 ΑΠΡ 2016

8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προχωρημένης Μικροχειρουργικής, όπου μετείχα ως εκπαιδεύτρια. Η θεωρητική προσέγγιση των ασκήσεων σε πειραματόζωα και η πραγματοποίηση αυτών ήταν σύμφωνες με όσα προβλέπονται στο καθιερωμένο πρόγραμμα του εν λόγω σεμιναρίου (βλ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 15–17 ΟΚΤ 2014). Αξιοσημείωτο υπήρξε το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων συναδέλφων· όχι μόνο σε ό,τι είχε να κάνει με τη διασφάλιση θέσης συμμετοχής, αλλά και σε ό,τι αφορούσε τη διεύρυνση των γνώσεων και την εξέλιξη των ικανοτήτων τους στις μικροχειρουργικές τεχνικές.