20–22 ΜΑΙ 2015

Παρακολούθηση σεμιναρίου στη Βιέννη, το οποίο αφορούσε στην αποκατάσταση του οφθαλμικού κόγχου και των οστών πέριξ αυτού. Κατά τις δύο πρώτες ημέρες, το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες γύρω από την πρωτογενή και δευτερογενή επανόρθωση των οστικών ανωμαλιών που προκύπτουν είτε κατόπιν τραύματος είτε στο πλαίσιο αντιμετώπισης νεοπλασμάτων και ορισμένων άλλων παθήσεων, όπως της ινώδους δυσπλασίας και της νόσου του Graves. Οι ιδιαιτερότητες των παιδιατρικών ασθενών αποτέλεσαν ξεχωριστό αντικείμενο συζητήσεων, ενώ έμφαση δόθηκε στη διαχείριση της ανοφθαλμίας, της μικροφθαλμίας, του στραβισμού, του υπερτελορισμού, καθώς και των διαταραχών των μαλακών μορίων των κόγχων (βλεφάρων, κανθών, δακρυϊκής συσκευής). Η συμβολή των τρισδιάστατων διεγχειρητικών ακτινογραφιών και των υπολογιστών στην αποκατάσταση των προβλημάτων του κόγχου και η προσέγγιση των εν λόγω ζητημάτων από τη σκοπιά του νευροχειρουργού, του ωτορινολαρυγγολόγου και του γναθοπροσωπικού ή κρανιοπροσωπικού χειρουργού, αναδείχθηκαν σε θέματα επιπρόσθετου ενδιαφέροντος. Κατά την τρίτη, τέλος, ημέρα, συμμετείχα σε πρακτική άσκηση επί πτωματικών παρασκευασμάτων, όπου είχα την ευκαιρία να επαναλάβω σειρά προσπελάσεων και χειρουργικών χειρισμών που σχετίζονταν με την κανθόλυση και κανθοπηξία του έξω και έσω κανθού, αντιστοίχως, τις οστεοσυνθέσεις των τοιχωμάτων του κόγχου με μεταλλικές πλάκες και βίδες (+ / – οστικά μοσχεύματα), την εξωτερική ηθμοειδεκτομή κ.λπ.


Στην είσοδο του ANATOMY TRAINING CENTRE.

 

Άποψη του εσωτερικού του εν λόγω Κέντρου, όπου έλαβε χώρα η πρακτική άσκηση του σεμιναρίου.