18–20 ΣΕΠ 2013

Συμμετοχή στο Cranio–Maxillofacial Operative Cadaver Workshop στο Coventry της Μεγάλης Βρετανίας. Επρόκειτο για σεμινάριο πρακτικής άσκησης σε πτωματικά παρασκευάσματα, κατά τη διάρκεια του οποίου είχα την ευκαιρία να επαναπροσεγγίσω λεπτομερώς τις βασικές επεμβάσεις κρανιοπροσωπικής χειρουργικής και γναθοχειρουργικής, εμβαθύνοντας σε αυτές περαιτέρω. Η χειρουργική του οφθαλμικού κόγχου, του έξω κανθού, της παρωτίδας και των σιελογόνων αδένων, όπως επίσης της μετωποπροσωπικής προώθησης και της διχοτόμησης του προσωπικού κρανίου, αποτέλεσαν τους κυριότερους τομείς στους οποίους εστίασα.


Σχηματική απεικόνιση μετωποπροσωπικής προώθησης (monobloc advancement). Η συγκεκριμένη επέμβαση περιλαμβάνει σειρά από οστεοτομίες, με σκοπό την προώθηση του μέσου τριτημορίου του προσώπου και του μετώπου, όταν αυτά παρουσιάζουν υποπλασία (όπως π.χ. σε σύνδρομα Crouzon, Apert κ.λπ.).