02 ΝΟΕ 2013

Ομιλία “Εις Μνήμην Αλέξανδρου Στρατουδάκη” στο 10° Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), το οποίο έλαβε χώρα στην ΑΙΓΛΗ Ζαππείου στην Αθήνα (31 ΟΚΤ–02 ΝΟΕ 2013). Αναφορά στους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής και του έργου του εκλιπόντος (βλ. και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ).


Ο Αλέξανδρος Στρατουδάκης (δεξιά) με τον Paul Tessier. Ο Tessier υπήρξε ο μεγαλύτερος, ίσως, κρανιοπροσωπικός χειρουργός παγκοσμίως, δημιουργώντας με το ρηξικέλευθο πνεύμα του πραγματική επανάσταση στον τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών και συνδρόμων. Γοητευμένος από την προσωπικότητα και την ακτινοβολία του, ο Στρατουδάκης μαθήτευσε δίπλα του κατά την περίοδο 1982–1984, όταν και τον επισκεπτόταν τακτικά στο Παρίσι. Η εγκάρδια σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους διήρκεσε ως τον θάνατο του Tessier, το 2008.