28 ΙΟΥΝ 2014

Εκπαιδευτική ομιλία με τίτλο “Ρινοπλαστική σε Σχιστίες”, σε ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ) που πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Στη συγκεκριμένη ημερίδα συζητήθηκαν διεξοδικά οι βασικές επεμβάσεις λειτουργικής και επανορθωτικής ρινοπλαστικής· ως εκ τούτου, είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στις ιδιαιτερότητες των ρινικών δυσμορφιών που συνοδεύουν τις σχιστίες χείλους, φατνίου και υπερώας, όπως και στις μεθόδους αποκατάστασής τους. Παράλληλα, εστίασα στους τρόπους διόρθωσης των συχνά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων· αστοχίες που κατά κανόνα παρατηρούνται όταν στην αντιμετώπιση των παραπάνω ανωμαλιών εμπλέκονται χειρουργοί που στερούνται σχετικής εξειδίκευσης.


Άνω σειρά: Ρινική δυσμορφία ως συνοδός ανωμαλία σε σχιστία χείλους–φατνίου. Ανεπιτυχής διόρθωση της σχιστίας, παρά τις πολλαπλές επεμβάσεις αλλού. Κάτω σειρά: Επανόρθωση του χείλους και της στυλίδας της μύτης κατόπιν μεταφοράς κρημνού από το κάτω χείλος (κρημνός Abbé). Αποκατάσταση του ακρορρινίου με τοποθέτηση χόνδρινων μοσχευμάτων.