15 ΜΑΙ 2014

Ομιλία στην αίθουσα διαλέξεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΟΥΡΟΣ του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, με τίτλο “Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Πλαστικού–Κρανιοπροσωπικού Χειρουργού κατά την Προγεννητική Διάγνωση Χρωμοσωματικών Ανωμαλιών του Εμβρύου”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιστημονικών Εκδηλώσεων των νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ. Δεδομένου ότι πολλές από τις χρωμοσωματικές ανωμαλίες που διαγιγνώσκονται προγεννητικά συνοδεύονται, εκτός των άλλων, και από δυσμορφίες στο πρόσωπο, στόχος της παρουσίας μου ήταν να αναδείξω τις τεράστιες δυνατότητες της κρανιοπροσωπικής χειρουργικής στη διόρθωση των εν λόγω αισθητικών εκτροπών ή παθήσεων. Επίσης, να υπογραμμίσω τον ουσιαστικό ρόλο του κρανιοπροσωπικού χειρουργού, ο οποίος, ως μέλος της επιστημονικής ομάδας παρακολούθησης της εγκύου και του εμβρύου, υποστηρίζει, συμβουλεύει και ενημερώνει τους μελλοντικούς γονείς σχετικά με τις προβλεπόμενες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος του παιδιού.