31 ΜΑΡ–01 ΑΠΡ 2014

Τέταρτη συμμετοχή μου σε Advanced Educational Course, στο πλαίσιο του ομώνυμου κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται από τη βρετανική εταιρία πλαστικών, επανορθωτικών και αισθητικών χειρουργών (British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons – BAPRAS) στο Manchester της Μεγάλης Βρετανίας. Στην εν λόγω επιστημονική διημερίδα αναπτύχθηκαν διεξοδικά οι σύγχρονες απόψεις γύρω από την αποκατάσταση ποικίλων συγγενών ανωμαλιών, όπως των σχιστιών χείλους και υπερώας, των αγγειακών δυσπλασιών, των μελαγχρωματικών σπίλων, του υποσπαδία, της μικρωτίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα που συχνά συνοδεύουν μία σχιστία· ως εκ τούτου, συζητήθηκαν η αντιμετώπιση της σχιστίας φατνίου, των ορθοδοντικών και ορθογναθικών ζητημάτων, της ρινικής δυσμορφίας, της ελλειμματικής εκφοράς του λόγου, καθώς και η πρόληψη των διαταραχών στη λειτουργία της ακοής και η διαχείριση των ψυχολογικών επιπτώσεων. Μεταξύ των σπουδαίων προσκεκλημένων, αναφέρω ενδεικτικά τους παγκοσμίου φήμης John Mulliken και Brian Sommerlad.