21 ΟΚΤ 2017

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΠΕΑΧ

Στις 21 Οκτωβρίου 2017 και στο πλαίσιο των εργασιών του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), η παρουσίασή μας υπό τον τίτλο ‘‘Πρωτότυποι Κρημνοί στην Αποκατάσταση Ελλειμμάτων Προσώπου’’ απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης. Για την ακρίβεια, η διάκριση αφορούσε από κοινού στη δική μας Ανακοίνωση και σε εκείνη με τίτλο ‘‘Η Τεχνική του Διαχωρισμού των Στοιχείων του Κοιλιακού Τοιχώματος στην Αποκατάσταση Ελλειμμάτων Μέσης Γραμμής’’, από το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ. Η επιλογή των ως άνω εργασιών έλαβε χώρα μεταξύ των 53 εν συνόλω που έγιναν αποδεκτές να ανακοινωθούν στο Συνέδριο.Όπως αναφέρεται και αλλού, η καινοτομία των κρημνών που παρουσιάσαμε σχετιζόταν με τον ιδιαίτερο τρόπο κατά τον οποίο σχεδιάσθηκαν ή / και εφαρμόσθηκαν (βλ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 21 ΟΚΤ 2017, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ). Κάτι που επιβεβαιώνεται και με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς, εξ όσων γνωρίζω, οι τροποποιήσεις που υιοθετήσαμε δεν έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα. Πέραν αυτού, το αισθητικό αποτέλεσμα υπήρξε πολύ ικανοποιητικό και στις 4 περιπτώσεις καρκίνων προσώπου όπου χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι κρημνοί. Ως εκ τούτου, και αποφεύγοντας να υπεισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στην ανάλυση του σχεδιασμού και στην απεικόνιση της γεωμετρίας για καθέναν από αυτούς –μετά και τις ενδεικτικές παραστάσεις τους στην ανάρτηση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ–, παραθέτω τις προεγχειρητικές και απώτερες μετεγχειρητικές φωτογραφίες των περιστατικών, η χειρουργική αντιμετώπιση των οποίων έλαβε χώρα στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ (οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στα όρια εκτομής των καρκινωμάτων).


Ασθενής #1. Αριστερά: βασικοκυτταρικό καρκίνωμα άνω χείλους. Δεξιά: εκτομή και αποκατάσταση με νησιδωτό κρημνό από τη ρινοπαρειακή αύλακα. Παρά το γεγονός ότι ο κρημνός ήταν νησιδωτός –είχε αποκοπεί, δηλαδή, από το δέρμα πέριξ αυτού–, διατήρησε σε σημαντικό βαθμό την αισθητικότητά του, μέσω νεύρων που διέτρεχαν τον υποδόριο μίσχο του.

 

Ασθενής #2. Αριστερά: βασικοκυτταρικό καρκίνωμα μεταξύ ακρορρινίου και ρώθωνος. Δεξιά: εκτομή και αποκατάσταση με δύο ασύμμετρους κρημνούς τύπου hatchet.

 

Ασθενής #3. Αριστερά: ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα ρινός, μετά από excisional biopsy αλλαχού (δηλ. μετά από απλή, μη ριζική αφαίρεση της βλάβης, με σκοπό να τεθεί κατ’ αρχήν η διάγνωση, κατόπιν αποστολής του παρασκευάσματος για ιστολογική εξέταση). Σημειώστε πως η κάθετη διάσταση της ευρύτερης εκτομής που έχει σχεδιασθεί, πλησιάζει το ήμισυ του ύψους της ράχης της μύτης. Δεξιά: εκτομή της βλάβης και αποκατάσταση με δύο ασύμμετρους κρημνούς hatchet.

 

Ασθενής #4. Αριστερά: βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ρώθωνος. Δεξιά: εκτομή και αποκατάσταση με τρίλοβο κρημνό, μετά και την αφαίρεση των δύο σπίλων στο άνω πλάγιο της ρινός.