25–27 ΣΕΠ 2014

Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο της νεοσυσταθείσας International Society of Auricular Reconstruction (ISAR), το οποίο διεξήχθη στο Hôpital Européen Georges Pompidou στο Παρίσι. Επρόκειτο ουσιαστικά για την πρώτη επίσημη συγκέντρωση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας που εξειδικεύεται στη χειρουργική του πτερυγίου του ωτός, όπου αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες και μελλοντικές τάσεις αντιμετώπισης του πλήρους φάσματος των δυσμορφιών του αυτιού (ρικνωτικά και αφεστώτα ώτα, κρυπτωτία, μετατραυματικές ανωμαλίες κ.τ.λ.). Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε στις τρέχουσες τεχνικές διαμόρφωσης πτερυγίου σε περιπτώσεις απουσίας αυτού, όπως στις συνδρομικές ή μη μικρωτίες, καθώς και στις μεθόδους διαχείρισης τυχόν προβλημάτων της ακοής. Κατά την έναρξη, τέλος, του συνεδρίου, έλαβα μέρος σε πρακτική άσκηση ανακατασκευής πτερυγίου σε ειδικό υλικό. Εξέχουσες φυσιογνωμίες του χώρου, όπως η Françoise Firmin, ο Satoru Nagata, ο Chul Park και άλλοι, προσέδωσαν με την παρουσία τους ιδιαίτερη αίγλη στη διοργάνωση.


Με τη Françoise Firmin, διοργανώτρια του συνεδρίου.