28 ΜΑΙ 2018

VIDEOFLUOROSCOPY ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘‘ΜΗΤΕΡΑ’’

Έχω τη χαρά να κοινοποιήσω ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2017 προχωρήσαμε για πρώτη φορά σε videofluoroscopy (VFS) για διερεύνηση διαταραχών ομιλίας. Η εξέταση έλαβε χώρα στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ και αφορούσε σε αγόρι 6 ετών, με ιστορικό δύο χειρουργικών επεμβάσεων για διόρθωση α) αμφοτερόπλευρης σχιστίας χείλους σε ηλικία λίγων μηνών, β) υποβλεννογόνιας σχιστίας μαλακής υπερώας στην προχωρημένη ηλικία των 4 ετών.(1) Οι εν λόγω επεμβάσεις είχαν πραγματοποιηθεί αλλαχού, από ωτορινολαρυγγολόγο και πλαστικό χειρουργό, αντιστοίχως (για τη VFS, βλ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΧΙΣΤΙΕΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ VIDEOFLUOROSCOPY, ενώ για τις υποβλεννογόνιες σχιστίες, βλ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, VAN DER WOUDE, υποσημείωση).

Το γεγονός ότι ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο για αποκατάσταση της υποβλεννογόνιας σχιστίας σε ηλικία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι προβλέπεται, οφείλεται α) σε κακή κλινική εκτίμηση και μη διάγνωση της συγκεκριμένης ανωμαλίας κατά την αρχική διερεύνηση της σχιστίας του χείλους του, β) σε ελλιπή παρακολούθησή του στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τη διόρθωση της σχιστίας του χείλους, γ) σε πλήρη απουσία λογοπαθολόγου για την ως άνω περίοδο, η συμμετοχή του οποίου κατά τη μετεγχειρητική και σε βάθος χρόνου παρακολούθηση του παιδιού θα είχε συμβάλει στην έγκαιρη αναγνώριση της διαταραχής. Λόγω της αδιάγνωστης υποβλεννογόνιας σχιστίας, λοιπόν, το παιδί δεν κατάφερε μεγαλώνοντας να αναπτύξει σωστά την ομιλία του, με συνέπεια να υποβληθεί καθυστερημένα σε επέμβαση για αποκατάσταση του προβλήματος. Ωστόσο, η επέμβαση δεν απέδωσε.

Με βάση την κλινική εξέταση, η αιτία της αποτυχίας του χειρουργείου δεν κατέστη απολύτως σαφής. Έτσι, το ζήτημα ξεκαθάρισε με τη βοήθεια της VFS, καθώς επρόκειτο, τελικά, για αδυναμία των ανελκτήρων του υπερώιου ιστίου μυών να τραβήξουν τη μαλακή υπερώα προς το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το παιδί να αρθρώνει τις λέξεις φυσιολογικά. Η διαταραχή σχετιζόταν με ανεπαρκή αποκατάσταση των μυών κατά την επέμβαση διόρθωσης της υποβλεννογόνιας σχιστίας, κάτι που επιβεβαιώθηκε και διεγχειρητικά, όταν, έναν μήνα μετά τη VFS, προχωρήσαμε σε οριστική διόρθωση της ανωμαλίας. Μόλις 4 μήνες αργότερα, η πρόοδος στην ομιλία του παιδιού είναι πραγματικά εντυπωσιακή (για τη διαταραγμένη ανατομία των ανελκτήρων μυών επί σχιστίας, βλ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΧΙΣΤΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΙΣΤΙΩΝ, Σχήμα 15, ενώ για την αποκατάσταση των μυών, βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΧΙΣΤΙΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΧΙΣΤΙΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ).

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διεύθυνση, τους ιατρούς και τους εργαζομένους του Παιδοακτινολογικού Τμήματος του ΜΗΤΕΡΑ, με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιήσαμε την πρώτη videofluoroscopy στο νοσοκομείο μας. Επίσης, την κ. Ολυμπία Μπαρμακέλλη, λογοπαθολόγο και μέλος της κρανιοπροσωπικής μας ομάδας, για την ουσιαστική συμβολή της ώστε η εξέταση να διεξαχθεί με επιτυχία.


(1) Ως γνωστόν, η διόρθωση των σχιστιών υπερώας λαμβάνει χώρα όταν το μωρό βρίσκεται σε ηλικία μεταξύ 6 και 12 μηνών (βλ. και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΧΙΣΤΙΕΣ, ΣΧΙΣΤΙΕΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΑΣ).