30 ΣΕΠ–02 ΟΚΤ 2015

Η εξοικείωση με τις τεχνικές της μικροχειρουργικής και η απόκτηση εμπειρίας στις ποικίλες εφαρμογές τους συνιστούν προαπαιτούμενα για κάθε σύγχρονο επανορθωτικό χειρουργό. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή μου ως εκπαιδεύτρια στο 14ο Σεμινάριο Βασικών Γνώσεων Μικροχειρουργικής, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ) στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου ELPEN, μου προσέφερε και φέτος ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, καθώς είχα την ευκαιρία να συνεισφέρω στην προαγωγή των δεξιοτήτων νεότερων συναδέλφων, σε ό,τι αφορά την άσκηση της μικροχειρουργικής στην ευρύτερη πρακτική τους (βλ. επίσης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 17–19 ΣΕΠ 2014 και 15–17 ΟΚΤ 2014).


Με τον επιστήθιο φίλο και συνάδελφο, Χρήστο Ασημομύτη, επιστημονικό υπεύθυνο του σεμιναρίου.