ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ Σ. ΚΑΞΙΡΑ

Η ιατρός ′Ολγα Σ. Καξίρα ειδικεύθηκε στην πλαστική χειρουργική από τον Σεπτέμβριο του 1995 έως και τον Μάρτιο του 2002. Η άσκησή της έλαβε χώρα σε νοσοκομεία της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας. Κατέχει τον ελληνικό τίτλο της ειδικότητας της πλαστικής χειρουργικής (Αθήνα, Απρίλιος 2002), όπως επίσης και τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (Graz Αυστρίας, Νοέμβριος 2001).

Η ′Ολγα Σ. Καξίρα εκπαιδεύθηκε σε όλους τους τομείς της επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής ενηλίκων, περιλαμβανομένης της μικροχειρουργικής. Εργαζόμενη δε στη Μεγάλη Βρετανία, με θητεία σε όλες τις εκεί νοσοκομειακές βαθμίδες (Senior House Officer, Registrar, Consultant), είχε την ευκαιρία να αποκτήσει ξεχωριστή εμπειρία και στην πλαστική χειρουργική παίδων και νεογνών (χειρουργική τραύματος, εγκαύματος, άκρας χειρός, συγγενών ανωμαλιών κ.λπ.).

Μετά την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας, στρέφει επισταμένως το ενδιαφέρον της στην κρανιοπροσωπική χειρουργική. Οπότε, παράλληλα με τις προσωπικές, επαγγελματικές της δραστηριότητες, μαθητεύει για μία δεκαετία στο πλευρό του πρωτοπόρου στον συγκεκριμένο τομέα, πλαστικού–κρανιοπροσωπικού χειρουργού Αλέξανδρου Στρατουδάκη, αναπτύσσοντας περαιτέρω την πρακτική της στο πεδίο των σχιστιών, των κρανιοσυνοστεώσεων, των συγγενών ή επίκτητων δυσμορφιών του προσώπου κ.τ.λ.

Ως μέλος ερευνητικής ομάδας πλαστικών χειρουργών, έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών πονημάτων, για τα περισσότερα από τα οποία έχει τιμηθεί με βραβεύσεις. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), του βρετανικού General Medical Council (GMC), καθώς και της American Cleft Palate Association (ACPA). Δραστηριοποιείται ως ιδιώτις, συνεργαζόμενη με τον πλαστικό χειρουργό Κωνσταντίνο Τσετσώνη.